top of page

Crèdits de Síntesi

 

Històries de Ciència ofereix 3 variants de Crèdits de Síntesi per 3er i 4art d'ESO amb les modalitats de 2, 3, 4 o 5 dies. Són crèdits interdisciplinàris on ciència, societat, història i arts es barregen.

 

- Ciència als barris: recorreguts cientícs pels barris de Barcelona, Raval, Gòtic, Sant Pere, Barceloneta, Gràcia, Sants... que permeten reflexionar sobre el paper de la ciència a la ciutat. També es pot treballar el tema amb posterioritat a l'aula.

 

- Les Exposicions Universals: Mitjançant aquests esdeveniments coneixerem diferents aspectes de la ciència que es va exposar i l'art que es va utilitzar. Reflexionarem sobre l'organització de grans esdeveniments i la seva relació amb la ciutat.

 

- Obrers i fàbriques a Barcelona: En aquest crèdit de síntesi els alumnes coneixeran la història de la indústria a casa nostra, la vida dels obrers que hi treballaven, els seus moviments reivindicatius i el patrimoni que ens ha arribat fins els nostres dies. El crédit constarà de recorreguts per Sant Andreu i el Poble Nou.

 

 

Disponible per 3er i 4art d'Eso.

 

Preu: 100 euros per grup i dia

+ 1 euro/alumne pel dossier.

 

Els crèdits poden ser de 2, 3, 4 o 5 dies i incloure o no, treball a l'aula.

Les temàtiques es poden combinar.

Totalment o parcial, aquesta activitat s'ofereix també en anglès.

 

Per més informació o per contractar els nostres crédits de síntesi podeu enviar-nos un correu a historiesciencies@gmail.com

o trucar-nos al 606520597.

 

bottom of page